Wojciech Piłat


+48 (22) 4567 344

GoldenLine
LinkedIn
Twitter

Wyślij wiadomość

Jestem adwokatem, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Praktykę zawodową wykonuję jako partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych „Piłat i Partnerzy” w Warszawie oraz w Międzynarodowej Kancelarii Prawniczej Piłat, Borsuk i Partnerzy we Lwowie.

Specjalizuję się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki restrukturyzacji oraz upadłości. Problematyką prawa upadłościowego i naprawczego zajmuję się od 2004 roku. Jestem autorem publikacji naukowych z tej dziedziny. Obecnie jestem w trakcie przygotowywania pracy doktorskiej z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego.

W ramach świadczenia usług prawnych na co dzień prowadzę obsługę prawną przedsiębiorców indywidualnych, spółek prawa handlowego, podmiotów o charakterze korporacyjnym, a także syndyków masy upadłości. Świadczę lub świadczyłem obsługę prawną czołowym firmom m.in. z branży leasingowej, budowlanej, przetwórstwa spożywczego oraz branży outdoor.

Doradzam przedsiębiorcom w toku przekształceń i restrukturyzacji przedsiębiorstw, świadcząc pomoc w doborze optymalnej struktury funkcjonowania firmy oraz w negocjacjach z kontrahentami oraz wierzycielami. Świadczę także pomoc prawną przedsiębiorcom w toku postępowania upadłościowego z opcją układową oraz likwidacyjną.

Posiadam duże doświadczenie w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej upadłości likwidacyjnych i układowych, doradztwie prawnym i współpracy z syndykami, zarządcami i nadzorcami sądowymi w toku poszczególnych etapów postępowań upadłościowych. Na dziś (stan na wrzesień 2013 r.) łączna wartość kapitału zakładowego przedsiębiorstw, w toku upadłości których świadczyłem obsługę prawną, przekroczyła …….. mln zł.

Występuję również jako obrońca w sprawach karnych gospodarczych.

Jestem twórcą i autorem polskiego bloga prawniczego o tematyce upadłości i restrukturyzacji (www.prawo-upadłościowe.pl).

Stale publikuję jako ekspert prawny portalu www.wyborcza.biz. Miałem przyjemność występować jako konsultant prawny w wielu programach telewizyjnych, publikacjach prasowych oraz audycjach radiowych, w tym w TVN, TV Polsat, Radio TOK FM.

Posługuję się jęz. angielskim w stopniu zaawansowanym oraz jęz. niemieckim w stopniu podstawowym.