Rafał Sadowski


+48 89 512 00 99

E-mail

Wyślij wiadomość

Asystent adwokacki. Student IV roku prawa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Zaangażowany jest również w prace Studenckiej Poradni Prawnej w Olsztynie. Jego zainteresowania dotyczą w szczególności prawa administracyjnego oraz przestępczości internetowej. Ponadto interesuje się zagadnieniami z zakresu mediacji. Biegła znajomość języka angielskiego na poziomie C1, rosyjskiego na poziomie A2 oraz hiszpańskiego na poziomie A1.