Olga Morawska


+48 89 512 00 99

E-mail

Wyślij wiadomość

Aplikant radcowski, prawnik w Kancelarii. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W trakcie studiów odbywała praktyki w kancelarii radców prawnych, gdzie następnie zatrudniona była na stanowisku asystenta prawnego, zdobywając doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, potwierdzona Certificate In Advanced English oraz francuskiego w stopniu podstawowym. Ukończyła kurs prawniczego języka angielskiego Legal English, zakończony egzaminem i uzyskaniem certyfikatu TOLES.