Maciej Krzyworączka


+48 89 512 00 99

E-mail

Wyślij wiadomość

Aplikant radcowski, prawnik w Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej pracował w kancelariach radcowskich i adwokackiej. Obecnie zajmuje się prowadzeniem postępowań sądowych w sprawach cywilnych, postępowaniem egzekucyjnym oraz postępowaniem upadłościowym, a także sprawami ubezpieczeniowymi. Znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem CAE.