Ewa Piłat


+48 (22) 828 31 30

E-mail

Wyślij wiadomość

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych „Piłat i Partnerzy” w Warszawie oraz w Międzynarodowej Kancelarii Prawniczej Piłat, Borsuk i Partnerzy we Lwowie.

Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie ich bieżącej działalności jak i procesów restrukturyzacyjnych. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zdobyła na stanowiskach kierowniczych w sektorach: bankowym, finansowym i energetycznym. Odbyła specjalistyczne szkolenia z prawa, oceny ryzyka inwestycji finansowych i bankowości na Uniwersytecie DePaul (Chicago, II., USA), oceny ryzyka i zabezpieczania inwestycji finansowych w Szkole Bankowej w Poznaniu oraz szkolenia z zakresu negocjacji i mediacji.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego, bankowego, spedycji, transportowego i przewozowego oraz upadłościowego i naprawczego.

Prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych zarówno w zakresie zagadnień związanych z bieżącą działalnością w tym prawa pracy jak i windykacją wierzytelności. Przez wiele lat prowadziła obsługę dużych firm z branży spedycji, leasingu, budowlanej oraz handlu.

Od wielu lat prowadzi stałą współpracę z syndykami oraz zarządcami sądowymi w zakresie pełnej obsługi prawnej postępowań upadłościowych likwidacyjnych jak i układowych.

Włada jęz. rosyjskim w stopniu średniozaawansowanym oraz jęz. angielskim w stopniu podstawowym.