Agata Walkowska


+48 89 512 00 99

E-mail

Wyślij wiadomość

Aplikant radcowski, prawnik w Kancelarii. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Podczas studiów członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA oraz Studenckiej Poradni Prawnej, w której udzielała bezpłatnych porad prawnych. Odbyła praktyki w kancelariach adwokackiej i radcy prawnego. Przed podjęciem pracy w Kancelarii zatrudniona w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, gdzie wykonywała m.in. czynności asystenta sędziego. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa handlowego. Biegła znajomość języka angielskiego oraz języka niemieckiego w stopniu podstawowym.