Adam Kłosiński


+48 89 512 00 99

E-mail

Wyślij wiadomość

Asystent adwokacki. Student III roku prawa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jego zainteresowania dotyczą w szczególności prawa handlowego, prawa administracyjnego oraz prawa konstytucyjnego. Do jego obowiązków w Kancelarii należy m.in. wspieranie działu windykacji oraz działu prawa korporacyjnego i rynku kapitałowego. Biegła znajomość języka angielskiego na poziomie C1 oraz niemieckiego na poziomie A1.