Zamówienia publiczne

W ramach naszej specjalizacji w zakresie prawa zamówień publicznych możemy zaoferować Państwu:

Jeśli jesteście Państwo Wykonawcą

 • – Składanie odwołań (dawniej protestów) w postępowaniach o udzielania zamówień publicznych
 • – Reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • – Doradztwo w toku postępowania o udzielenie zamówienia – odpowiedzi na pytania Zamawiającego
 • – Doradztwo w zakresie zabezpieczeń wykonania zamówienia
 • – Doradztwo przy zgłaszaniu roszczeń Wykonawców w toku realizacji zamówienia
 • – Doradztwo w zakresie realizacji umów opartych na FIDIC
 • – Doradztwo przy składaniu wniosków o wypłatę wynagrodzenia podwykonawcom przez Inwestora


Jeśli natomiast reprezentujecie Państwo Zamawiającego

  – Kompleksowe doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji zamówienia publicznego
  – Kompleksowe doradztwo w zakresie przeprowadzenia tego postępowania
  – Tworzenie umów o wykonanie zamówienia publicznego (synchronizacja z SIWZ)
  – Doradztwo na etapie realizacji umów długoterminowych (waloryzacja, roszczenia, zmiany w umowach)
  – Przygotowanie procedur wewnętrznych dot. zamówień publicznych u Zamawiającego


Wyślij wiadomość