Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne są szczególnym obszarem prawa. Do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych są bowiem zobowiązane w szczególności podmioty sektora publicznego oraz inne, jeśli tylko w tle przewija się finansowanie inwestycji ze środków publicznych. To z kolei prowadzi niestety do powstania obszaru wysokiego ryzyka prawnego z obu stron procedury przetargowej.

Nasze doświadczenia w zakresie zamówień związane są z obu stronami procesu udzielania zamówień publicznych. Do tej pory świadczyliśmy pomoc prawną zarówno Wykonawcom, jak również Zamawiającym.

Obsługiwaliśmy prawnie podmioty z branży budowlanej, a także drogowej i medycznej. Pomagaliśmy też podmiotom realizującym projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Zakres naszych czynności wiązał się zarówno z reprezentacją procesową Wykonawców, jak i z bieżącym doradztwem w trakcie trwania procedury przetargowej.

Doradzaliśmy też podmiotom publicznym w przygotowywaniu dokumentacji oraz przeprowadzaniu zamówień publicznych. Tworzyliśmy dla nich umowy o wykonanie zamówienia publicznego, a także doradzaliśmy na etapie realizacji umów długoterminowych. Przygotowywaliśmy też systemy procedur wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych u Zamawiającego.

Dysponujemy więc doświadczeniem i wiedzą wystarczającymi do tego, aby z skutecznie doradzać uczestnikom procesu zamówień publicznych, kładąc nacisk na bezpieczeństwo prawne i biznesowe naszego klienta.


Wyślij wiadomość