Transakcje gospodarcze

W ramach naszej praktyki zapewniamy bieżącą oraz kompleksową obsługę prawną działalności podmiotów gospodarczych.

Obsługa ta obejmuje nie tylko reprezentację podmiotu w postępowaniach sądowych i administracyjnych, ale także stałą pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, pojawiających w toku codziennej działalności gospodarczej, przygotowywanie umów oraz wsparcie w negocjacjach z kontrahentami firmy.

Wybór formy obsługi pozostaje w gestii klienta i w razie potrzeby może przybrać formę doraźnych bądź stałych konsultacji, lub też świadczenia bieżącej pomocy prawnej w firmie na zasadzie prawnika „in-house” w wymiarze czasu dopasowanym do potrzeb naszego mocodawcy.

Najważniejsze jest to, że doradzając najskuteczniejsze rozwiązania, nie skupiamy się tylko na sferze prawnej w oderwaniu od rzeczywistości gospodarczej naszego klienta. Nasze zalecenia opieramy na analizie specyfiki danej branży, a także z uwzględnieniem wymiaru ekonomicznego danej transakcji gospodarczej.

Nasze działania podejmujemy mając na celu osiągnięcie jak najlepszego efektu biznesowego transakcji.


Wyślij wiadomość