Prawo upadłościowe

Upadłość przedsiębiorstwa nie musi prowadzić do jego likwidacji. W rękach doświadczonego prawnika może być narzędziem poprawiającym jego kondycję, organizację, finanse. Często w wyniku przeprowadzenia postępowania upadłościowego i naprawczego firma wychodzi z kłopotów silniejsza i lepiej przygotowana do konkurowania na wolnym rynku.

Prawnicy naszych kancelarii zapewniają:

  • pomoc w toku przekształceń podmiotów,
  • przygotowaniu planów naprawczych,
  • projektów restrukturyzacji,
  • propozycji układowych dla wierzycieli.
  • Specjalizacja Konsorcjum obejmuje także obsługę prawną uczestników postępowań upadłościowych, zarówno upadłych przedsiębiorców, jak i syndyków masy upadłości, zarządców i nadzorców sądowych. Nasza stała, wieloletnia współpraca z syndykami masy upadłości jest gwarancją dogłębnej znajomości specyfiki tej działalności.

    Oferujemy także pomoc w przeprowadzeniu restrukturyzacji pozasądowej, poprzez wynegocjowanie stosownego porozumienia z wierzycielami.


    Wyślij wiadomość