Prawo upadłościowe

Upadłość przedsiębiorstwa jest wśród przedsiębiorców bardzo często tematem tabu. Jest to też temat stosunkowo mało znany w tym środowisku. Niesłusznie, bowiem czy tego chcemy czy nie, jest to aspekt biznesu, który pośrednio lub bezpośrednio dotyczy każdego uczestnika obrotu gospodarczego.

Upadłość może być bardzo skutecznym sposobem na restrukturyzację zobowiązań, zatrudnienia, a także struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Ostatecznie może przyczynić się do jego uratowania, czego dowodem są pojawiające się od czasu do czasu doniesienia medialne.

Wiemy o tym bardzo dobrze, bowiem posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów znajdujących się w toku przekształceń i restrukturyzacji, w trakcie postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych

Od wielu lat doradzamy syndykom masy upadłości, zarządcom oraz nadzorcom sądowym. Posiadamy także doświadczenia w przeprowadzaniu restrukturyzacji pozasądowej, polegającej na negocjacjach stosownego porozumienia z wierzycielami.

—————————–

Swoim doświadczeniem z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego dzieli się w blogu prawniczym adwokat Wojciech Piłat z kancelarii warszawskiej.


Wyślij wiadomość