Pozwy zbiorowe

Postępowanie grupowe jest szczególnym rodzajem postępowania. Jest ono dość trudne i sformalizowane, w związku z czym jedynie większe kancelarie mogą skutecznie podjąć prowadzenia tego typu spraw.

Ze strony konsumentów dochodzących swoich praw przygotowanie sprawy wiąże się m.in. z koniecznością dokonania ujednolicenia roszczeń czy przygotowania stosownych oświadczeń każdego z członków grupy, które muszą stanowić załącznik do pozwu. Z kolei pełnomocnik reprezentujący pozwanego przedsiębiorcę musi liczyć się z tym, że będzie musiał w dość krótkim czasie ustosunkowywać się do wszystkich roszczeń zgłoszonych członków grupy, które nieraz mogą być liczne i zróżnicowane.

Z naszych doświadczeń wynika, że sporo tego rodzaju pozwów nie trafia w ogóle do merytorycznego rozpoznania z powodu błędów formalnych na etapie przygotowania pozwu, dlatego tak ważne jest, aby już na początku dokonać dokładnej analizy roszczeń pod kątem wymogów w/w ustawy. Z kolei po stronie przedsiębiorcy ważne jest, aby podnieść wszystkie zarzuty, zarówno formalne, jak i merytoryczne, których nieraz może być bardzo dużo, już na etapie sporządzenia odpowiedzi na pozew. Może bowiem okazać się, że zarzutów czy dowodów zgłoszonych później sąd nie będzie w ogóle brał pod uwagę.

Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przebiegu postępowania grupowego zarówno od strony konsumentów, jak i przedsiębiorców. Dysponujemy także odpowiednim zapleczem technicznym, które umożliwia nam skuteczne prowadzenie tego typu postępowań.


Wyślij wiadomość