Postępowanie karne gospodarcze

Nasze Kancelarie posiadają wieloletnie doświadczenie w skutecznym prowadzeniu spraw karno – skarbowych i karnych, zwłaszcza z zakresu przestępstw o charakterze gospodarczym.

Reprezentujemy naszych klientów na wszystkich etapach postępowania karnego: w postępowaniu przygotowawczym, w tym w postępowaniach aresztowych, w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniu wykonawczym.


Wyślij wiadomość