Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa oznacza podejmowanie działań, które zmierzają do obniżenia zobowiązania podatkowego. Optymalizacja zawsze mieści się w granicach prawa i nie jest działaniem niezgodnym z obowiązującymi przepisami.

W ramach naszej specjalizacji z powodzeniem zajmujemy się procesami optymalizacyjnymi w zakresie obciążeń budżetowych przedsiębiorców. Zarówno na bazie prawa krajowego, jak i podatkowego prawa międzynarodowego, włączając w to ustawodawstwo Unii Europejskiej. Pomagamy także przedsiębiorstwom wielodziałowym w odpowiednim ułożeniu wzajemnych rozliczeń, mając na celu generalne zmniejszenie zobowiązania podatkowego całej grupy.

Na życzenie klienta zakładamy oddziały spółek za granicą, dostosowując strukturę wzajemnych rozliczeń do nowych warunków działalności.

Optymalizując zobowiązania podatkowe naszych klientów zawsze mamy na uwadze ich bezpieczeństwo. Korzystamy wyłącznie takich rozwiązań, które bezwzględnie mieszczą się w granicach aktualnie obowiązującego prawa.


Wyślij wiadomość