Specjalizacje

  • ZamowieniaPubliczne
  • EuropejskiNakazZaplaty
  • OptymalizacjaPodatkowa
  • PostepowanieKarne
  • PozwyZbiorowe
  • PrawoUpadlosciowe
  • PrawoWekslowe
  • SporyArbitrazowe
  • TransakcjeGospodarcze
  • Windykacja

Pomagamy przedsiębiorcom w wielokierunkowym rozwoju,
dlatego specjalizujemy się w wielu dziedzinach prawa.

Wychodząc z założenia, że w grupie możemy zrobić więcej, połączyliśmy naszą wiedzę i doświadczenie w kilku specjalizacjach, które z naszego punktu widzenia są najistotniejsze w rozwoju każdego przedsiębiorstwa i w efekcie pomagają zapewnić mu stabilny i bezpieczny rozwój.

Przede wszystkim pomagamy polskim przedsiębiorcom na rynku polskim, ale także poza jego granicami. Jeśli jest to konieczne, oferujemy pomoc w zakresie ścigania zagranicznych dłużników za pomocą instytucji Europejskiego Nakazu Zapłaty. Ponadto pomagamy w optymalizacji podatkowej zobowiązań publicznoprawnych, również z udziałem jurysdykcji podatkowych państw obcych.

Na terenie naszego kraju służymy dużym podmiotom w zakresie ich uczestnictwa w procedurze przetargowej, w dochodzeniu należnych im roszczeń i wierzytelności, a także w zakresie prawa wekslowego. W tym zakresie również oferujemy nasze wsparcie w procesie zawierania umów i przy innych transakcjach o charakterze gospodarczym. Natomiast podmiotom w trudnej sytuacji finansowej pomagamy w restrukturyzacji poprzez przeprowadzenie postępowania upadłościowego i naprawczego.

Dodatkowo stajemy w obronie przed polskimi sądami w postępowaniach karnych gospodarczych, jak też służymy swoją pomocą uczestnikom sporów arbitrażowych. Reprezentujemy uczestników pozwów zbiorowych.

Pomagając polskim przedsiębiorcom oczywiście nie zamykamy się wyłącznie w powyższym zakresie działań. Głównie dlatego, że rzeczywistość gospodarcza jest trudna do przewidzenia i zazwyczaj na światło dzienne wychodzą inne zagadnienia prawne, wymagające bieżącej obsługi.